Valikonağı Cad. Polat Apt. No:169/3 34363 Nişantaşı, İstanbul
(0212) 234 11 48 [email protected]

Karpal Tünel Sendromu – KTS (Carpal tunnel Syndrome – CTS)

Elin önemli bir sinirinin (N.Medianus) bilekte sıkışmasına bağlı bir hastalıktır. Her insanda olabileceği gibi romatizma ve şeker hastalarında daha çok rastlanır. Hamilelikte de görülebilir.

Hastaların ilk üç parmağında uyuşma ve keçeleşme vardır. Geceleri ellerinde ağrı sebebiyle uykusundan uyanırlar, uykusuz kalırlar. Ağrı ve uyuşukluğun geçmesi için ellerini ovuştururlar ve sallarlar. Ağrı hafifledikten sonra uyuyabilirler.

Başparmaklarında güç kaybı olabileceğinden eşyaları, örneğin tabağı tutamaz ve düşürürler.

Teşhisi iyi konamadığından doktor doktor dolaşırlar. Tanıyı tecrübeli bir sinir doktoru veya el cerrahı rahatlıkla koyar. Teşhisi EMG kesinleştirir.

Tedavisi hastanede yapılan basit bir cerrahidir. Ancak ameliyat ya kol uyuşturularak ya da genel anestezi ve turnike altında (kansız); çok dikkatli ve mikrocerrahi teknikle; bu işte deneyimli bir cerrah tarafından yapılmalıdır; yoksa tekrar edebilir ve şikayetler sürebilir.