Valikonağı Cad. Polat Apt. No:169/3 34363 Nişantaşı, İstanbul
(0212) 234 11 48 [email protected]

Özgeçmiş

zafer-ozsoy31 Ağustos, 1953 yılında Sivas’ta doğdum. İlkokul öğrenimimi İzmir, Sivas ve Ankara’da , ortaokul ve lise öğrenimimi ise Bahçelievler Deneme Lisesi Ankara’da tamamlayarak 1970 yılında okul birincisi olarak mezun oldum. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa  Tıp Fakültesine girerek , normal süre sonunda 1976 yaz döneminde fakülte dördüncüsü olarak mezun oldum.

Batı Almanya’nın Justus –Liebig Giessen Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Şirürji Kliniği’nde 1976-1983 yılları arasında ihtisasımı tamamladım. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde  02.03.1982 tarihinde Genel Şirürji Uzmanlık imtihanını verdim. Aynı branşın Batı Almanya ihtisas imtihanını da Hessen Tabibler Odasında 21.09.1983’te verdim.

Batı Almanya ‘nın Aachen Üniversitesi Eschweiler Eğitim zaferozsoy1Hastanesi’nde 1983 – 85 yılları arasında Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi  yan dal ihtisası yaptım. Bu dalın ihtisas imtihanını 13.06.1985 tarihinde Batı Almanya Hessen Tabipler Odası’nda, 31.10.1985 tarihinde ise İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde verdim.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilimdalında  08.07.1986 tarihinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladım. Bu kliniğin kuruluş aşamasında bir yıl Anabilimdalı Başkanı, daha sonra da Öğretim Üyesi olarak çalıştıktan sonra 20.10.1989’da kendi isteğimle İstanbul Şişli Etfal Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’ne (Şef: Doç Dr. Hülya Aydın) naklimi yaptırdım. 04.03.1991 tarihinde Şef Muavini Sınavı’nı kazanarak aynı klinikte çalışmaya devam ettim.

Daha sonra Ağustos 1992 tarihinde Şeflik İmtihanını kazanarak 7 Ocak 1993 tarihinde kurucusu olduğum Vakıf Gureba Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde Klinik Şefi olarak çalışmaya başladım. 2007 yılında Doçent oldum (İstanbul Üniversitesi). Çok emek verdiğim sevdiğim bu klinikten Ekim 2010 tarihinde hastanemizin tamamen kapatılmasından sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kurucu Klinik Şefi olarak tayin edildim . 2014 yılında Profesör oldum. Halen 1989 yılından beri çalıştığım muayenehanemde mesleğimi sürdürmekteyim.

Yurtdışında aşağıda belirttiğim kliniklerde bilgi ve görgümü arttırıcı çalışmalarda bulundum :

 • Batı Almanya’nın Wetzlar kentinde Justus-Liebig Giessen Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüz, Ağız ve Çene Cerrahisi Kliniğinde (Çene ve Yüz Cerrahisi) 01. 10. 1984 – 30.06.1985 (Prof. Dr. Dr. C. G. Lorber)
 • Frankfurt kentinde Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi St.Marcus Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Doku Genişleticiler, İmplantlar, Estetik Cerrahi) 14.06. – 16.07.1986 (Prof.Dr. G.Lemperle)
 • Uludağ Üniversitesi ve Tübitak bursuyla Hannover kentinde Hannover Tıp Fakültesi Plastik, El ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde (Mikroşirürji, Eksperimental çalışma) 03.10.1988 – 01.04.1989 (Prof. Dr. A. Berger)

Fotoğraf çekmek ve keman çalmak, hobilerim arasındadır. Askerlik görevimi yapmış olup, ingilizce ve çok iyi derecede almanca bilmekteyim.

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Tıpta Uzmanlık 1. Genel Cerrahi
2. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
3. El Cerrahisi
4.Ağız,Yüz ve Çene Cerrahisi
1. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1.1982
2.1985
3.2010
4.2012
Derece Üniversite Yıl
Doçent İstanbul Üniversitesi   2007
Profesör Beykent Üniversitesi   2014

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları:

Problemli Toraks Defektlerinin Omentum Transpozisyonu ile Onarımı

Prof. Dr. Erol DÜREN, Prof Dr. Konrad SCHWEMMLE, Prof. Dr. Dieter FİLLER

Görevler:

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Asistan Giessen Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği 1976 – 1982
Asistan Aachen Üniversitesi Eschweiler Eğitim Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve El Cerrahisi Kliniği 1983 -1985
Asistan Giessen Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Kliniği 1985
Yard. Doç. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD 1986 – 1989
Uzman Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği 1989 – 1991
Şef Muavini Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği 1991 – 1993
Klinik Şefi Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği 1993 – 2010
Klinik Şefi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya),Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği 2010 – 2011

Yönetilen Uzmanlık Tezleri:

1. Uğurlu, K., “ Sinir Defekti Onarımlarında Ven Grefti ile Sinir Greftinin Karşılaştırılması ” , Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi , 1996.

2. Akbay, S., “ Pedikülün Anatomik Yapısının Venöz Fleplerin Yaşamı Üzerine Etkisi”, Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi , 1996.

3. Güneren, E., “Damak Yarığı Onarım Yöntemlerinden Veau-Wardill Kilner Push-Back ve Furlow Çift Ters Z Plasti Ameliyatlarının Östaki Tüpü Disfonksiyonuna Etkileri Açısından Karşılaştırılması”, Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 1998.

4. Gençoğlu, U., “ Alt Dudak Kanserlerinin Boyun Metastazlarında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri, Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 2000.

5. Eryılmaz, E., “Ayak Bileği ve Topuk Defektlerinde Distal Pediküllü Fasyokütan Flepler ile Onarımı, Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 2000.

6. Ulay, M., “ Adriamisin’in Delay İşlemi Yapılmış ve Yapılmamış Kas-Deri Flepleri Üzerine Etkisi “, Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 2000.

7. Turan, A., “ Köpeklerde Platisma Kas-Fasya Flebi ile Servikal Özefagus Sirküler Defektlerinin Onarımı “,Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 2006.

8. Kul, Z., “Yağ Dokusu Kaynaklı ‘Stromal Vasküler Fraksiyonunun’ Random Paternli Cild Fleplerinin Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi Deneysel Çalışma“,Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 2006.

9. Genç, B., ‘ Yüzdeki Malign Deri Tümörleri ve Tedavisi’ , Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 2006.

10. Haspolat, Y., ‘El ve Önkol Yumuşak Doku Tümörlerinin Analizi’ , Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 2006.

11. Özyiğit, M T., ‘Amifostinin İskemi Perfüzyon Hasarına Olan Etkisinin Sıçan Epigastrik Ada Flebi Modelinde Araştırılması’ Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 2007.

12. Dayıcıoğlu, D., ‘Tibia Gustillo Grade 3B Açık Kırıklarında Flep ve Distraksiyon Osteogenezi ile Rekonstrüksiyon’ Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 2007.

İdari Görevler:

1. Anabilim Dalı Başkanı, Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD, 1986 – 1987.

2. Klinik Şef Muavini, Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, 1991 – 1993.

3. Klinik Şefi, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, 1993 – 2010

4. Klinik Şefi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, 2010 – 2011

Ödüller:

Tübitak Araştırma Bursu, 1988

Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT), 2006

Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT), 2007

Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT), 2008

Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (UBYT), 2009

 

Resmi Üyesi Olduğum Tıbbi Dernekler

 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 03.02.1986
 • International Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery (Enternasyonal P.R. ve Estetik Cerrahi Derneği) 03.02.1986
 • European Section – IPRAS (Avrupa Bölgesi Enternasyonal P.R. ve Estetik Cerrahi Derneği) 03.02.1986
 • Asian Pacific Section – IPRAS (Asya Pasifik Bölgesi Enternasyonal P.R. ve Estetik Cerrahi Derneği) 03.02.1986
 • Vereinigung der Deutschen Plastischen Chirurgen (Alman Plastik Cerrahi Derneği) 01.10.1986
 • Deutsche Geselschaft für Chirurgie (Alman Cerrahi Derneği) 01.01.1987
 • İnterplast Türkiye 22.12.1987
 • Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Handchirurgie (Alman El Cerrahi Derneği) 02.10.1989
 • Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 01.08.1992
 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği 1997
 • Türkiye Tıp Akademisi 27.04.1998