Valikonağı Cad. Polat Apt. No:169/3 34363 Nişantaşı, İstanbul
(0212) 234 11 48 [email protected]

nationale Publikationen

D1.Ozsoy, Z., Toomes, J., Birtel, W. :
Büyük bir desmoid tümörü neticesinde ortaya çıkan karın
duvarı defektinin musculus rectus femoris ve fascia lata
ile onarımı
Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 , 119-125 (1986)

D2. Ozsoy, Z., Safak, E., Zorluoglu, A., Erol, O. :
Sitostatik ve radyoterapiye cevap vermeyen bir Bowen
hastalığı olgusu
Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 , 177-181 (1988)

D3. Ozsoy, Z., Filler, D., Schwemmle, K. :
Problemli toraks defektlerinin omentum transpozisyonu ile
onarımı
Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 , 305-311 (1988)

D4. Ozsoy, Z., Yerci, O., Akan, S.:
El bileginde N . Medianusa bası yapan nadir bir kistik
lenfangiom olgusu
Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 , 409-414 (1988)

D5. Yerci, O., Ozsoy, Z., Palalı, Z., Ertürk, H., Onart, S.:
Deri kanserlerinin histolojik , klinik yOnden incelenmesi
ve cerrahi tedavisi
Ulusal Cerrahi Dergisi 3 , 59-63 (1989)

D6. Ozsoy, Z., Akan, S., Kahveci, R.:
Replante edilemeyen skalp avulsiyonları
Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni 3 , 141-150 (1990)

D7. Ozsoy, Z., Palalı, Z., Akan, S.:
Tıp dışı tedavilerin yüzde yarattığı lezyon ve sekeller
Çagdas Cerrahi Dergisi 4 , 254-256 (1990)

D8. Ozsoy. Z., Mailaender, P., Berger, A., Yerci, O., Bugra. D. :
Eksperimentel mikroarteriel anastomazlardaki gerilim
Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 53 , 103-109
(1990)

D9. Ozsoy, Z., Yerci, O., Ozsoy, S., Berger, A. :
Gerilimli mikroarteriel anostomozlardaki farklı
kalnlıktaki satır materyellerinin karsılastırılması
Ulusal Cerrahi Dergisi 7 , 146-149 (1991)

D10. Ozsoy, Z., Aydin, H., Tatlıdede, S., Kuran, B. :
Kas-tendon transferlerimiz ve geç sonuçları
Klinik Gelisim 5 , 1830-1833 (1992)

D11. Ozsoy, Z., Alpay, U., Ozcan, D., Tüysüz, M. :
Yüz bOlgesi rabdomyosarkomları
Klinik Gelisim 5 , 1911-1915 (1992)

D12. Ozsoy, Z., Sakız, D., Tatlıdede, S., Borata , X., Aydin, H. :
Anemnezlerinde patolojik degisim tanımlanan nevislerin
tedavi sonrası histopatolojik degerlendirilmeleri
Sisli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1, 9-15 (1993)

D13. Ozsoy, Z., Ozsoy, S., Alpay, U., Ergin, O., Akbay, S.,
GOker, N. :
Iki olgu sebebiyle vaginal agenezis cerrahi tedavisinde
Mc Indoe ve O , Brien yöntemlerinin karşılastırılmasır
Sisli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1, 16-28 (1993)

D14. Ozsoy, Z., Altunbas, M. :
Iki olgu nedeniyle rinofima
Sisli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 3, 373-382 (1993)

D15. Ozsoy, Z., Aydin, H., Kuran, I., Keskin, N. :
The results of the open rhinoplasty technique with
cartilage suspension in the treatment of congenital nasal anomalies
Med. Bul. Istanbul 2, 45- 49 (1994)

D16. Ozsoy, Z ., Tüysüz, M ., Ozcan, D., Alpay, U ., Necatioglu, B . :
Iki yüz bOlgesi rabdomyosarkomu
Pediatrik Cerrahi 3, 117- 120 (1994)

D17. Ozsoy, Z., Ugurlu, K., ek, D.I., Arda, N., Canikoglu, C. :
Kondil osteokondromu
Klinik Gelisim 11, 1945-46 (1995)

D18. Ozsoy, Z., Beycan, I., Günes, Z., Berker , A. :
Antiseptikli ve normal T lle Grasların donOr bOlge
reepitelizasyonuna etkilerinin karsılastırılması
Klinik Gelisim Dergisi 10 , 3881-3884 (1995)

D19. Ozsoy, Z., Altunbas, M., Arda, N. :
DOrt nevus sebaceus olgusu
Deri Hastalıkları ve Frengi Arsivi 2 , 96-97 (1996)

D20. Ozsoy, Z. :
Eksperimental mikrovaskaler cerrahi
Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 21 , 244-246 (1996)

D21. Kul , Z., Ozsoy , Z., G z , A., Gen , B., Turan , A., Dayicioglu , D.
Fingertip injuries and our treatment modalities
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 8(4) , 270 (2002)

D22. Kul , Z., Ozsoy , Z., G z , A., Dayicioglu , D.:
A Hand burn case with hot cooking oil
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 8(4) , 273 (2002)

D23. Kul , Z., G z , A., Ozsoy , Z., Dayicioglu , D., Alimoglu, O.,Sahin , M.:
Fournier s gangrene
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 8(4) , 279 (2002)

D24. G z , A., Kul , Z., B ge , Öz., Özsoy , Z.:
Nadir bir bebeklik xxx tümörü: Melanotik nöroektodermal tümör
Türk Plastik Rekonstraktif ve Estetik Cerrahi Dergisi
(Kabul edildi 29.01.2004)

D25. Özsoy , Z., Kul, Z., G z , A., Dervişoğlu S.:
Bilateral elastofibroma dorsi: Olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstraktif ve Estetik Cerrahi Dergisi
(Accepted in 24.12.2003 )