Valikonağı Cad. Polat Apt. No:169/3 34363 Nişantaşı, İstanbul
(0212) 234 11 48 [email protected]

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. Özsoy, Z., Toomes, J., Birtel, W. :
Büyük bir desmoid tümörü neticesinde ortaya çıkan karın
duvarı defektinin musculus rectus femoris ve fascia lata
ile onarımı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 , 119-125 (1986)

D2. Özsoy, Z., Şafak, E., Zorluoğlu, A., Erol, O. :
Sitostatik ve radyoterapiye cevap vermeyen bir Bowen
hastalığı olgusu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 , 177-181 (1988)

D3. Özsoy, Z., Filler, D., Schwemmle, K. :
Problemli toraks defektlerinin omentum transpozisyonu ile
onarımı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 , 305-311 (1988)

D4. Özsoy, Z., Yerci, Ö., Akın, S.:
El bileğinde N . Medianusa bası yapan nadir bir kistik
lenfangiom olgusu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 , 409-414 (1988)

D5. Yerci, Ö., Özsoy, Z., Palalı, Z., Ertürk, H., Onart, S.:
Deri kanserlerinin histolojik , klinik yönden incelenmesi
ve cerrahi tedavisi
Ulusal Cerrahi Dergisi 3 , 59-63 (1989)

D6. Özsoy, Z., Akın, S., Kahveci, R.:
Replante edilemeyen skalp avulsiyonları
Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni 3 , 141-150 (1990)

D7. Özsoy, Z., Palalı, Z., Akın, S.:
Tıp dışı tedavilerin yüzde yarattığı lezyon ve sekeller
Çağdaş Cerrahi Dergisi 4 , 254-256 (1990)

D8. Özsoy. Z., Mailaender, P., Berger, A., Yerci, Ö., Buğra. D. :
Eksperimentel mikroarteriel anastomazlardaki gerilim
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 53 , 103-109
(1990)

D9. Özsoy, Z., Yerci, Ö., Özsoy, S., Berger, A. :
Gerilimli mikroarteriel anostomozlardaki farklı
kalınlıktaki sütür materyellerinin karşılaştırılması
Ulusal Cerrahi Dergisi 7 , 146-149 (1991)

D10. Özsoy, Z., Aydın, H., Tatlıdede, S., Kuran, B. :
Kas-tendon transferlerimiz ve geç sonuçları
Klinik Gelişim 5 , 1830-1833 (1992)

D11. Özsoy, Z., Alpay, U., Özcan, D., Tüysüz, M. :Yüz bölgesi rabdomyosarkomları
Klinik Gelişim 5 , 1911-1915 (1992)

D12. Özsoy, Z., Sakız, D., Tatlıdede, S., Borataç, Ü., Aydın, H. :
Anemnezlerinde patolojik değişim tanımlanan nevüslerin
tedavi sonrası histopatolojik değerlendirilmeleri
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1, 9-15 (1993)

D13. Özsoy, Z., Özsoy, S., Alpay, U., Ergin, O., Akbay, S.,
Göker, N. :
İki olgu sebebiyle vaginal agenezis cerrahi tedavisinde
Mc Indoe ve O ’ Brien yöntemlerinin karşılaştırılması
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1, 16-28 (1993)

D14. Özsoy, Z., Altunbaş, M. :
İki olgu nedeniyle rinofima
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 3, 373-382 (1993)

D15. Özsoy, Z., Aydın, H., Kuran, İ., Keskin, N. :The results of the open rhinoplasty technique with
cartilage suspension in the treatment of congenital nasal anomalies
Med. Bul. İstanbul 2, 45- 49 (1994)

D16. Özsoy, Z ., Tüysüz, M ., Özcan, D., Alpay, U ., Necatioğlu, B . :
İki yüz bölgesi rabdomyosarkomu
Pediatrik Cerrahi 3, 117- 120 (1994)

D17. Özsoy, Z., Uğurlu, K., Çek, D.İ., Arda, N., Canikoğlu, C. :
Kondil osteokondromu
Klinik Gelişim 11, 1945-46 (1995)

D18. Özsoy, Z., Beycan, İ., Güneş, Z., Berker , A. :
Antiseptikli ve normal Tülle Grasların donör bölge
reepitelizasyonuna etkilerinin karşılaştırılması
Klinik Gelişim Dergisi 10 , 3881-3884 (1995)

D19. Özsoy, Z., Altunbaş, M., Arda, N. :
Dört nevus sebaceus olgusu
Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 2 , 96-97 (1996)

D20. Özsoy, Z. :
Eksperimental mikrovasküler cerrahi
Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 21 , 244-246 (1996)

D21. Kul , Z., Özsoy , Z., Gözü , A., Genç , B., Turan , A., Dayıcıoğlu , D.
Fingertip injuries and our treatment modalities
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 8(4) , 270 (2002)

D22. Kul , Z., Özsoy , Z., Gözü , A., Dayıcıoğlu , D.:
A Hand burn case with hot cooking oil
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 8(4) , 273 (2002)

D23. Kul , Z., Gözü , A., Özsoy , Z., Dayıcıoğlu , D., Alimoğlu, O.,Şahin , M.:
Fournier’s gangrene
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 8(4) , 279 (2002)

D24. Eryılmaz , R., Gözü , A., Alimoğlu , O., Çoşkun , A., Kul , Z., Özsoy , Z.,
Özbek , E., Şahin , M.:
Fournier gangreni: Etioloji, predispozan faktörler ve tedavi
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 13(2) , 35 – 40 (2003)

D25. Gözü , A., Kul , Z., Büge , Öz., Özsoy , Z.:
Nadir bir bebeklik çağı tümörü: Melanotik nöroektodermal tümör
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 13(1) , 72 – 73 (2005)

D26. Özsoy , Z., Kul, Z., Gözü , A., Dervişoğlu S.:
Bilateral elastofibroma dorsi: Olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 13(3) , 219 – 220 (2005)

D27. Türkaslan , T., Özyiğit , T., Gözü , A., Özsoy , Z.:
Klippel-Feil sendromu: Damak yarıklı bir olgunun sunumu
Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi
2 (1) , 47–50 (2004)

D28. Kul , Z., Gözü , A., Turan , A., Özyiğit , T., Özsoy , Z.:
Travmatik mandibula kırıkları ; geriye dönük inceleme
Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi
2 (2) , 71 – 74 (2004)

D29. Türkaslan , T., Özyiğit , Dayıcıoğlu , D., Özsoy , Z.:
Yarık dudak burnu deformitesinde gecikmiş onarım ve sekonder girişimler
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 16(1) , 4 – 10 (2008)

D30. Özsoy , Z., Yoğun, F N., Turgut , H.:
Aksilla elastofibroması
Tıp Bilimleri Dergisi 28(5) , 778 – 781 (2008)

D31. Türkaslan , T., Akkuş , A M., Akpınar , C., Özsoy , Z., Özay , P.:
Nadir Bir Doğumsal Tümor: Sakrokoksigeal Teratom Olgu Sunumu
Cerrahpaşa Tıp Dergisi 39(2) , 76 – 79 (2008)

D32. Özsoy , Z., Türkaslan , T., Akpınar, C., Yoğun , N.:
Karpal tünel sendromuna neden olan ilginç bir kas anomalisi
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi
6 (1-2-3) , 37 – 40 (2008)

D33. Özsoy, Z., Gözü, A., Yoğun , F.N., Özyiğit , T., Turgut, H.:
Burun alar kanat kayıplarının nazolabial flepler ve tam kalınlıkta deri grefti ile tek seansta onarımı
Turk Arch Otolaryngol 2009;

D34. Türkaslan , T., Akkuş , A M., Akpınar , C., Özsoy , Z., :
Mandibula Kayıplarının Serbest Fibula Flebi ile Onarımı – Orijinal Araştırma
Haseki Tıp Bülteni 46 (1) , 22 – 27 (2008)

D35. Gözü , A., Yoğun , N., Özsoy , Z., Özdemir, A., Özgürhan , G., Tuzlalı , S.,:
Juvenile breast hypertrophy
The Journal of Breast Health 6 (3) , 122 – 124 (2010)