Valikonağı Cad. Polat Apt. No:169/3 34363 Nişantaşı, İstanbul
(0212) 234 11 48 [email protected]

Kök Hücre

Döllenmiş bir yumurtadan sonra oluşan hücre çoğalarak, vücuttaki her organın oluşması için
farklılaşır. İşte bu hücreler devamlı kendini yenileyebilen ve çoğalabilen ana kök hücrelerdir. Bebek
tam şekillendikten sonra ise artık bu hücreler organları tamir etme ve sistemi ayakta tutma görevi
üstlenirler ki bunlara erişkin (matür) kök hücre denir. Bizlerin de faydalandığı işte bu kök hücrelerdir.

Kök hücre en fazla yağ dokularımızda bulunmaktadır. 150ml yağda 1milyon kök hücre vardır. Bu
miktar kemik iliğindekinden 1000 kat fazladır. Yaşlandıkça kök hücrelerimiz azalır.

Yağ hücreleri bir balona benzer ve yağ transferlerinde kolaylıkla patlayarak telef olurlar. O yüzden
yağ enjeksiyonlarında başarı şansı %30 ila %70 arasında değişir ve uygun volüme ulaşmak için
tekrarlamak gerekir.

Ancak yeni çıkan cihazla yağ hücrelerinden ayıklanan ve yoğunlaştırılan kök hücre ile yağ
transferleriyle tek uygulamada başarı yüzdesi çok yükselir ve tekrarlayıcı zahmetli işlemlere gerek
kalmaz.

Özellikle yüzdeki yağ-kök hücre işlemleri çok başarılıdır. Yağ ve kök hücreleri karın, basen veya diz
içlerinden alınarak, takriben 45 dakikalık bir işlemden sonra ayıklanarak, lokal anestezi altında yüze
enjekte edilir. Kök hücreler daha sağlam ve kalıcı olduklarından, yağ enjeksiyonunda ki gibi fazla
miktara veya tekrarlara ihtiyaç duyulmaz.

Hastalarda kendi dokuları kullandığı için allerji veya uyum sorunları yaşanmaz. Ayrıca uyardıkları
ve sentezledikleri büyüme faktörleriyle doğrudan etki göstererek, dokunun canlılığını ve dolaşımını
arttırırlar, gençleştirirler.

ESTETİKTE KÖK HÜCRE KULLANILAN BÖLGELER

En fazla yanak ve kenarı, dudak olmak üzere, elmacık kemikleri üzerlerine uygulanmaktadır. Ayrıca
çene, alın, yüz (akne) ve vücuttaki (meme ,kalça ,bacak) çöküntülerin doldurulmalarında başarılı
kalıcı neticeler alınmaktadır. Yaşlı el sırtı gençleştirilmesinde de kullanılabilir.