Valikonağı Cad. Polat Apt. No:169/3 34363 Nişantaşı, İstanbul
(0212) 234 11 48 [email protected]

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildirileri

E1*. Özsoy, Z.,
Omentumplastik
4. Giessener Woche
2. 6 . 1980 İ . U . Cerrahpasa Tıp Fakültesi İstanbul

E2. Özsoy, Z., Birtel, W., Toomes, J., Achinger, R.,
Swanson silastic protezi implante edilmiş lunatummalasili
hastalardaki neticeler
1. Mediterranean surgical meeting 87
13-17 June 1987 İstanbul
Abstracts Sayfa: 93-94

E3. Özsoy,Z., Safak,E., Erol, O., Akın, S.,
The application of human amniotic membrane in plastic surgery
1. Mediterranean surgical meeting 87
13-17 June 1987 İstanbul
Abstracts Sayfa: 153-154

E4. Uluğ, N.O., Özgünel, M., Özsoy, Z., Kut, H.A.,
Estetik ameliyat olan kişilerin kişilik yapılarının tetkiki
6 . Ulusal Psikoloji Kongresi
5-7 Eylül 1990 İstanbul
Bildiri Özetleri Sayfa: 93

E5. Özsoy, Z., Aydın, H., Kuran, H., Keskin, N.,
Konjenital anomalilere bağlı deformitelerde açık
rinoplasti ile aldığımız sonuçlar
Ulusal Cerrahi Kongresi
14-18 Mayıs 1992 The Marmara Oteli İstanbull
Özet Kitabı Sayfa: 184

E6*. Borataç, Ü., Özsoy, Z., Tatlidede, S., Aydin, H.,
Anamnezlerinde patolojik değişim tanımlanan nevüslerin
tedavi sonrası histopatolojik değerlendirilmesi
14 . Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
24-27 Ekim 1992 Sheraton Ankara

E7*. Kuran, İ., Özcan, H., Özsoy, Z., Aydın, H.,
Açık rinoplasti tekniği ile burun ucuna yönelik
girişimler
14 . Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
24-27 Ekim 1992 Sheraton Ankara

E8*. Keskin, N., Tatlidede, S., Özsoy, Z., Aydın, H.,
Flexör tendon onarım sonuçlarımız
14 . Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
24-27 Ekim 1992 Sheraton Ankara

E9*. Alpay, U., Keskin, N., Yaman, S., Özsoy, Z.,
Karpal Tünel Sendromu Cerrahi tedavi sonuçlarımız
3 . El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi
17 Mayıs 1993 Dedeman Oteli Nevşehir

E10. Özsoy, Z., Çek, D.İ., Ergün, S.S.,
Konjenital asimetrik memeler ve cerrahi korreksiyonu
15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
27-29 Eylül 1993 Swiss Otel İstanbul
Özet Kitabı Sayfa: 95

E11. Özsoy, Z., Çek, D.İ., Ergün, S.S.,
Geniş el sırtı defektlerinde onarım
15. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
27-29 Eylül 1993 Swiss Otel İstanbul.
Özet Kitabı Sayfa: 96

E12*. Özsoy, Z.,
Malign kriterli nevüsler
Malign Melanom Sempozyumu
5-6 Mayıs 1994 İstanbul

E13. Ergün, S.S., Özsoy, Z., Çek, D.İ., Alpay, U.,
Genç Türk kadınlarında meme ölçümlerinin standardizasyonu
Ulusal cerrahi Kongresi 94
9-13 Haziran 1994 The Marmara Oteli İstanbul
Özet Kitabı Sayfa: 148

E14. Özsoy, Z., Ergün, S.S., Baycan, İ., Güneş, Z.,
Donör bölgeye uygulanan antiseptikli ve normal tülle
gras’ların karşılaştırılması.
Ulusal Cerrahi kongresi 94
9-13 Haziran 1994 The Marmara Oteli İstanbul
Özet Kitabı Sayfa: 273

E15. Ergün, S.S., Özsoy, Z., Alpay, U.,
Genç Türk kadınlarında meme ölçümlerinin standardizasyonu
(poster)
Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
17-18 Kasım 1994 The Marmara Oteli İstanbul
Özet Kitabı Sayfa: 37

E16*. Özsoy, Z.,
Meme küçültme ( Panel )
I. Vakıf Gureba Tıp Kongresi
5-9 Aralık 1994 Hotel Armada İstanbul

E17*. Özsoy, Z., Yerci, Ö., Özsoy, S., Berger, A.,
Gerilimli mikroarteriel anastomazlarda farklı
kalınlıktaki sütür materyallerinin karşılaştırılması .
Uluslararası katılımlı I. Ulusal Rekonstrüktif
Mikrocerrahi Kongresi
3-4 Haziran 1995 İstanbul

E18. Güneren, E., Özsoy, Z., Özkul, H., Alpay, U.,
Damak yarıklı hastalarda effüzyonlu otitis media tübü
uygulanması ve sonuçları
XVII.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
20-24 Eylül 1995 Girne Kıbrıs
Özet Kitabı Sayfa: 162

E19*. Özsoy, Z.,
Eksperimental Mikrocerrahi ( Panel ))
2.Vakıf Gureba Tıp Kongresi
4-8 Aralık 1995 Hotel Armada İstanbul

E20. Uğurlu, K., Özsoy, Z., Akbay, S., Güneren, E., Eryılmaz, E.,
Hastanemizde ilk başarılı serbest flep uygulamalarımız
(poster)
2.Vakıf Gureba Tıp Kongresi
4-8 Aralık 1995 Hotel Armada İstanbul
Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 20: 263 (1995)

E21. Özsoy, Z., Uğurlu, K., Güneren, E., Eryılmaz, E.,
Ağır kulak deformite ve yokluğunda tek veya
çok seanslı rekonstrüksiyonların karşılaştırılması
18 . Ulusal Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 1996 Kervansaray Termal Hotel Bursa
Özet Kitabı Sayfa: 78

E22. Uğurlu, K., Özsoy, Z., Akbay, S., Güneren, E., Eryılmaz, E.,
Sinir defekti onarımlarında ven grefti ile sinir greftinin karşılaştırılması.
19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
2-7 Eylül 1997 Hotel Dedeman Antalya
Özet Kitabı Sayfa: 54

E23. Özsoy, Z., Eryılmaz, E., Güneren, E., Kutlu, H.İ., Ulay, M.,
Pediküllü fibula traspozisyonu : Olgu sunumu (poster)
19 . Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
2-7 Eylül 1997 Hotel Dedeman Antalya
Özet Kitabı Sayfa: 194

E24. Eryılmaz, E., Güneren, E., Özsoy, Z., Olcay, E., Ulay, M.,
Süral sinir nörakutan flep ile rekonstrüksiyon :
Olgu sunumu (poster)
19. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
2-7 Eylül 1997 Hotel Dedeman Antalya
Özet Kitabı Sayfa: 195

E25. Ulay, M., Özsoy, Z., Güneren, E., Eryılmaz, E., Gençoğlu, U.,
Nadir bir Cleft Hand olgusu (poster)
19 . Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
2-7 Eylül 1997 Hotel Dedeman Antalya
Özet Kitabı Sayfa: 255

E26. Özsoy, Z., Güneren, E., Eryılmaz, E., Ulay, M.,
Ağır burun ve dudak deformitelerinde kombine estetik tedavileri
Estetik Plastik Cerrahi Dernegi 3 . Ulusal Kongresi
( Uluslararası katılımlı )
21-24 Nisan 1998 I . Ü . Cerrahpasa Tıp Fakültesi İstanbul
Özet Kitabı Sayfa: 101

E27. Eren, Z., Davutoğlu, M., Ulay, M., Özsoy, Z., Olcay, E.,
Beycan, İ., Boz, M., Erhan, N.,
Diabetik ayak enfeksiyonları (poster)
34. Ulusal Diabet Kongresi ve III. Uluslararası
Obezite Sempozyumu
17-21 Mayıs 1998 GATA Ankara
Özet Kitabı Sayfa: 124

E28. Özsoy, Z., Güneren, E., Eryılmaz, E.,
Ağır yanıklı kulak deformitelerinin tek veya çok seanslı rekonstrüksiyonlarının karşılaştırılması.
Uluslararası Katılımlı Yanık Sempozyumu
23-25 Mayıs 1998 Ankara
Özet Kitabı Sayfa: 52

E29. Özsoy, Z., Ulay, M., Olcay, E., Eren, Z., Davutoğlu, M.,
Diabetik ayakta cerrahi tedavilerimiz
XXXIV. Ulusal Türk Tıp Kongresi
18-20 Kasım 1998 Askeri Müze ve Kültür Sitesi
Harbiye – İstanbul
Özet Kitabı Sayfa: 38

E30. Özsoy, Z., Eryılmaz, E., Ulay, M., Uğurlu, K., Gençoğlu, U.,
Orbita kırıkları
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu
21- 25 Mart 1999 Grand Kartal Otel Kartalkaya- Bolu
Özet Kitabı Sayfa: 9

E31. Eren, Z., Davutoğlu, M., Ulay, M., Özsoy, Z., Olcay, E., Beycan,İ., Erkan,. N.,
Diabetik ayak enfeksiyonları (poster)
XIV.Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi ( ANKEM ) 31 Mayıs –
4 Haziran 1999 Kemer Antalya
Bildiri Özetleri Sayfa: 155

E32*. Eryılmaz, E., Özsoy, Z., Ulay, M., Okur, İ., Gençoğlu, U.,
Yüzde asimetri onarımı: Olgu sunumu (poster)
IV. Estetik Plastik Cerrahi Kongresi ve II. Estetik Cerrahi Eğitim Kursu
1- 4 Eylül 1999 Ankara

E33. Eryılmaz, E., Özsoy, Z., Ulay, M., Okur, İ., Gençoğlu, U.,
Alt ekstremite onarımında alternatif flep, tibialis anterior fasyokutan ters akımlı ada flebi. (poster)
XXI. Ulusal Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
30 Eylül – 3 Ekim 1999 Kuşadası
Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 73

E34. Gençoğlu, U., Özsoy, Z., Eryılmaz, E., Ulay, M., Gözü, A.,
Alt dudak kanserlerinin boyun metastazlarında ince iğne aspirasyon biopsisinin ( İİAB ) tanısal değeri (poster)
XXI. Ulusal Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
30 Eylül – 3 Ekim 1999 Kuşadası
Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 84

E35. Özsoy, Z., Eryılmaz, E.,
Periorbital kırışıklıklarda Botox uygulamaları
Estetik Plastik Cerrahi Derneği VI. Ulusal Kongresi (Türk – Fransız ortak günleri)
15 – 18 . 06. 2000 Dedeman Oteli – Bodrum
Özet Kitabı Sayfa : 24

E36. Özsoy, Z., Gözü, A.,
Alın kırışıklıklarında Botox uygulamaları
XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi:
27. 09. – 1. 10. 2000 Hilton Oteli İzmir
Program ve Bildiri Özet Kitabı Sayfa: 47

E37. Gözü, A., Sevim, G., Gönen, M., Ördek, Y., Özsoy, Z.,
Tuhaf bir glans peniste nekroz olgusu (poster)
XXII. Ulusal Türk Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
27. 09. – 1. 10. 2000 Hilton Oteli İzmir
Program ve Bildiri Özet Kitabı Sayfa: 104

E38*. Özsoy, Z., Turan, A.,
Dirsek çevresi tuzak nöropatileri ( konferans)
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, İHA Toplantısı
6. 01. 2001 Vakıf Gureba Hastanesi İstanbul

E39. Gözü, A., Genç, B., Kul, Z., Özsoy, Z., Baş, L.,
Multi MP eklem fonksiyon kontraktürlerinin onarımında yeni bir seçenek :
Bilaterodigital Web flebi
XXIII. Ulusal Plastik – Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
27 – 30 . 09. 2001 Askeri Müze Kültür Sitesi İstanbul
Özet Kitabı Sayfa: 32-33

E40. Gözü, A., Kul, Z., Turan, A., Özsoy, Z.,
Önkolda ilginç bir yabancı cisim olgusu (poster)
XXIII. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
27 – 30 . 09 . 2001 Askeri Müze Kültür Sitesi İstanbul
Özet Kitabı Sayfa :118

E41. Genç, B., Gözü, A., Haspolat, Y., Özsoy, Z.,
Alar kanat defektlerinin onarımında nasolabial turnover flep uygulamalarımız.
(poster)
XXIII.Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 27 – 30 . 09.
2001 Askeri Müze Kültür Sitesi – İstanbul
Özet Kitabı Sayfa: 191

E42. Kul, Z., Özsoy, Z., Gözü, A.,
Kısmi kalınlıklı deri grefti uygulanan alanlarda Silikon Net ( Mepitel ® ) ve normal Tulle Grassın karşılaştırılması. (poster)
XXIII. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
27- 30 . 09. 2001 Askeri Müze Kültür Sitesi İstanbul
Özet Kitabı Sayfa: 195-196

E43*. Özsoy, Z., Genç, B.,
Yanık skarı total kol – gövde sineşisi olan iki olgu.(poster)
Eskişehir Yanık Sempozyumu
1-2 Nisan 2002 Eskişehir

E44*. Gözü, A., Genç, B., Haspolat, Y., Kul, Z.,Özsoy, Z., Baş, L.,
Yanığa sekonder multi metakarpofalangeal eklem fleksiyon kontraktürlerinin fleple onarımında yeni bir seçenek: bilaterodigital web flebi (poster)
Eskişehir Yanık Sempozyumu
1- 2 Nisan 2002 Eskişehir

E45. Gözü, A., Genç, B., Haspolat, Y., Kul, Z., Özkan, H ., Özsoy, Z.,
İskial bası yaralarında adduktor perforator flep uygulamalarımız
24. Ulusal Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
18 – 20 Ekim 2002 Ankara
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 32

E46. Haspolat, Y., Gözü, A., Kul, Z., Özsoy, Z.,
Kliğimizdeki el ve önkol yumuşak doku tümörleri olguları (poster)
24. Ulusal Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
18 – 20 Ekim 2002 Ankara
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 51

E47. Kul, Z., Gözü, A., Özsoy, Z., Alimoğlu, O., Şahin , M.,
Fournier gangreni (poster)
24. Ulusal Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
18 – 20 Ekim 2002 Ankara
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 83

E48. Kul, Z., Gözü, A., Dayıcıoğlu, D., Özsoy, Z.,
Kızgın yağ ile oluşmuş bir el yanığı olgusu (poster)
24. Ulusal Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
18 – 20 Ekim 2002 Ankara
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 83

E49. Kul, Z., Özsoy, Z., Gözü, A., Haspolat, Y., Turan., A.,
Parmak ucu yaralanmaları ve tedavi seçeneklerimiz (poster)
24. Ulusal Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
18 – 20 Ekim 2002 Ankara
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 83

E50. Gözü, A., Kul, Z., Öz, B., Özsoy, Z.,
Nadir bir bebeklik çağı tümörü: Melanotik nöroektodermal Tümör (poster)
24. Ulusal Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
18 – 20 Ekim 2002 Ankara
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 84

E51. Gözü, A., Dayıcıoğlu, D., Kul, Z., Somay, A., Özsoy, Z.,
Dev kondiloma akuminatum olgusu (Buschke-Loewenstein tümörü) (poster)
24. Ulusal Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
18 – 20 Ekim 2002 Ankara
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 88

E52. Kul, Z., Gözü, A., Haspolat, Y., Özyiğit , T., Özsoy, Z.,
Adolösan dönemi meme yanık kontraktürlerine yaklaşımlarımız (poster)
24. Ulusal Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
18 – 20 Ekim 2002 Ankara
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 98

E53. Özyiğit, T., Gözü, A., Haspolat, Y., Dayıcıoğlu, D., Özsoy, Z.,
Bazal hücereli kanserlerin nadir formu: Dev bazal hücreli kanserler (poster)
24. Ulusal Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
18 – 20 Ekim 2002 Ankara
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 105

E54. Gözü, A., Genç, B., Ergun, N., Ünal, M., Özsoy, Z.,
Havayolu sorunlu Pierre Robin sekanslı iki olguda mandibular
distraksiyon deneyimimiz
25. Türk Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kongresi
14 – 17 Ekim 2003 Samsun
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 34

E55. Özcan, H., Türkaslan, T., Haspolat, Y., Turan, A., Özsoy, Z.,
Burun ve nazoorbital bölgenin geniş defektlerinin dev nazolabial-fasiyal
V-Y ilerletme flepleri ile tek evreli onarımı (poster)
25. Türk Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kongresi
14 – 17 Ekim 2003 Samsun
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 62

E56. Özcan, H., Gözü, A., Genç, B., Kul, Z., Özsoy, Z.,
Meme küçültmede santral pedikül ve vertikal skar tekniğinin birlikte
kullanımı (poster)
25. Türk Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kongresi
14 – 17 Ekim 2003 Samsun
Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 74

E57*. Özsoy, Z.:
Yüzde Botulinum toksininin estetik amaçlı kullanımı
7. Vakıf Günleri (Panel Moderatörü ve Konuşmacısı)
25 Aralık 2003 Hotel Armada İstanbul

E58. Özsoy, Z.:
Yüzde Botulinum toksininin estetik amaçlı kullanımı
Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi
18– 20 Haziran 2004 Hotel Ritz Carlton İstanbul
Program ve Bildiri Özetleri CD

E59. Gözü, A., Özsoy,Z.:
Santral pediküllü meme küçültme tekniği uygulamalarımız
Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi
18– 20 Haziran 2004 Hotel Ritz Carlton İstanbul
Program ve Bildiri Özetleri CD

E60. Özcan, H., Özsoy, Z., Türkaslan, T., Genç, B.:
Meme küçültme santral pedikül ve vertikal skar tekniklerinin birlikte kullanımı
Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi
18– 20 Haziran 2004 Hotel Ritz Carlton İstanbul
Program ve Bildiri Özetleri CD

E61. Türkaslan, T., Özcan, H., Özsoy, Z., İşler, C.:
Yarık dudak burun deformitesine estetik cerrahi yaklaşımlarımız
Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi
8– 20 Haziran 2004 Hotel Ritz Carlton İstanbul
Program ve Bildiri Özetleri CD

E62. Özsoy, Z., Kul, Z., Bilir, A.:
Yağ transferlerinde kanül çapının hücre canlılığındaki rolü
Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi
8– 20 Haziran 2004 Hotel Ritz Carlton İstanbul
Program ve Bildiri Özetleri CD

E63. Türkaslan, T., İşler, C., Özsoy, Z., Dayıcıoğlu, D.,
Kompleks inguinal fıtıklarda otojen kasık ada flebi ile onarımm
26.TPREC Derneği 26. Ulusal Kongresi
21 – 25 Eylül 2004 Bilkent Oteli Ankara
Özet Kitabı Sayfa : 123

E64. Türkaslan, T., Özcan, H., İşler, C., Özsoy, Z., Turan, A.,
Pediatrik olgularda skapular ada flebi ile aksiller yanık kontraktürlerinin
Serbestleştirilmesi
26.TPREC Derneği 26. Ulusal Kongresi
21 – 25 Eylül 2004 Bilkent Oteli Ankara
Özet Kitabı Sayfa : 124

E65. Gözü, A., Turan, A., Beycan, İ., Erim, A., Köse, F N., Özsoy, Z.,
Tüberküloz tenosinoviti : Nadir bir kronik enfeksiyon tablosu (poster)
26.TPREC Derneği 26. Ulusal Kongresi
21 – 25 Eylül 2004 Bilkent Oteli Ankara
Özet Kitabı Sayfa : 197:

E66. Türkaslan, T., Özcan, H., İşler, C., Özsoy, Z., Özyiğit, T.,
İnkomplet dudak ve yarık dudak burun deformitesinde nazal taban
yükseltilmesi (poster)
26.TPREC Derneği 26. Ulusal Kongresi
21 – 25 Eylül 2004 Bilkent Oteli Ankara
Özet Kitabı Sayfa : 259

E67. Özyiğit, T., Türkaslan, T., Kul, Z., Turan, A., Özsoy, Z.,
Parmak ucu yaralanmalarında dorsal V-Y ilerletme flebi (poster)
26.TPREC Derneği 26. Ulusal Kongresi
21 – 25 Eylül 2004 Bilkent Oteli Ankara
Özet Kitabı Sayfa : 263

E68. Özsoy, Z., Özyiğit, T., Türkaslan, T., Haspolat, Y.,
Ultra-geç karaciğer metastazlı malign melanom (poster)
26.TPREC Derneği 26. Ulusal Kongresi
21 – 25 Eylül 2004 Bilkent Oteli Ankara
Özet Kitabı Sayfa : 264,2655

E69. Özsoy, Z., Gözü, A., Özyiğit, T.,
Binder sendromuna eşlik eden amasti olgusu (poster)
TPREC Derneği Kış Sempozyumu
10 – 13 Mart 2005 Ilgaz Mountain Resort Kastamonu
Sempozyum Kitabı Sayfa : 48

E70. Türkaslan, T., Özsoy, Z., Özyiğit, T.,
Jinekomastide tedavi algoritmamız ve operasyon öncesi değerlendirmenin
Önemi (poster)
Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti Kursu
11 – 15 Mayıs 2005 Swissotel İstanbul
Özet Kitabı Sayfa : 13

E71. Özsoy, Z., Gözü, A., Kul, Z., Zülfikar, B.,
Hemofili ve burun estetiği (poster)
Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti Kursu
11 – 15 Mayıs 2005 Swissotel İstanbul
Özet Kitabı Sayfa : 27

E72. Özsoy, Z., Gözü, A., Kul, Z.,
Tüberöz meme deformitesinin santral pedikül tekniği ile onarımı (poster)
Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti Kursu
11 – 15 Mayıs 2005 Swissotel İstanbul
Özet Kitabı Sayfa : 24

E73. Özsoy, Z., Gözü, A., Özyiğit, T.,
Binder sendromuna eşlik eden amasti olgusu (poster)
Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti Kursu
11 – 15 Mayıs 2005 Swissotel İstanbul
Özet Kitabı Sayfa : 22

E74. Gözü, A., Özsoy, Z.,
Önkoldaki jilet izlerinin saç ekimi ile gizlenmesi (Olgu sunumu) (poster)
Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti Kursu
11 – 15 Mayıs 2005 Swissotel İstanbul
Özet Kitabı Sayfa : 31

E75. Özcan, H., Dayıcıoğlu, D., Türkaslan, T., Genç, B., Özsoy, Z.,
Velofarengeal yetmezliğin önlenmesinde, damak onarımına katkılar
27.TPREC Kongresi
14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya
Özet Kitabı Sayfa : 69

E76. Gözü, A., Genç, B., Palabıyık, M, Ünal, M., Yıldırım, G., Kavuncuoğlu, S.,
Özsoy, Z.,
Pierre Robin Sekanslı olgularda multidisipliner yaklaşım ve ağır havayolu
sorunlu olgularda mandibular distraksiyon deneyimimiz
27.TPREC Kongresi
14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya
Özet Kitabı Sayfa : 877

E77. Özcan, H., Özsoy, Z., Dayıcıoğlu, D., Türkaslan, T.,
Vulvo-Perineo-Gulteal flepler ile vaginal rekonstruksiyon
27.TPREC Kongresi
14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya
Özet Kitabı Sayfa : 215 – 216

E78. Gözü, A., Özyiğit, T., Ünal, M., Yıldırım, G., Sander, S., Özsoy, Z.,
Erken cerrahi yaklaşım gerektiren oldukça nadir bir doğumsal anomali:
maksillo-mandibuler füzyon (olgu sunumu poster)
27.TPREC Kongresi
14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya
Özet Kitabı Sayfa : 289

E79. Gözü, A., Kul, Z., Erim, A., Özsoy, Z.,
Yüzde dev üriner sistem kanser metastazlı olgu (olgu sunumu) ( poster)
27.TPREC Kongresi
14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya
Özet Kitabı Sayfa : 290

E80. Gözü, A., Özsoy, Z., Solmaz, M.,
Önkoldaki jilet izlerinin saç ekimi ile gizlenmesi (Olgu sunumu) (poster)
27.TPREC Kongresi
14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya
Özet Kitabı Sayfa : 382

E81. Kul, Z., İşler, C., Özsoy, Z.,
Türk kadınlarının dudak yapısının estetik analizi (poster)
27.TPREC Kongresi
14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya
Özet Kitabı Sayfa : 388

E82. Özyiğit, T., Gözü, A., Özcan, H., Genç, B., Özsoy, Z.,
Bazal hücreli kanserlerin nadir görülen formu (poster)
27.TPREC Kongresi
14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya
Özet Kitabı Sayfa : 425

E83. Ercan, M., Özsoy, Z., Dayıcıoğlu, D.,
Sosyal hayata köprü yani hemşirelik fonksiyonları
27.TPREC Kongresi
14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya
Özet Kitabı Sayfa : 573

E84. Çolak, V., Öztürk, Z., Baki, B., Bahar, E., Özsoy, Z., ;
Hijyen ve eldiven kullanımı hakkında düşüncelerimiz günlük pratiğimize
yansıyormu?
27.TPREC Kongresi
14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya
Özet Kitabı Sayfa : 575 – 576

E85. Özyiğit, T., Gözü, A., Yoğun, N., Özsoy, Z.,
Yüzde posttravmatik yabancı cisim (poster)
TPREC Kış Sempozyumu Prof. Halit Ziya Konuralp Konferansı
16 – 19 Mart 2006 Klassis Resort Hotel Silivri
Özet Kitabı Sayfa : 12

E86. Türkaslan, T., Özsoy, Z., Özcan, H., Özyiğit, T.,
Yarık dudak burun deformitesinde geç dönem maksillofasial deformitenin
düzeltilmesinde üst dudak kas-skar flebinin yeri (poster)
TPREC Kış Sempozyumu Prof. Halit Ziya Konuralp Konferansı
16 – 19 Mart 2006 Klassis Resort Hotel Silivri
Özet Kitabı Sayfa : 28

E87. Gözü, A., Haspolat, Y., Özsoy, Z., Minareci, Ö., Demirkesen, C.,
Üst ekstremitenin major vasküler malformasyonlarında klinik deneyimimiz
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
25 – 28 Mayıs 2006 Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 133 – 134

E88. Akkuş, A., Dayıcıoğlu, D., Türkaslan, T., Özsoy, Z.,
Akut el yaralanmalrı-tip, lokalizasyon, insidans (poster)
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
25 – 28 Mayıs 2006 Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 181

E89. Özyiğit, T., Gözü, A., Yoğun, N., Özsoy, Z.,
Elin nadir bir enfeksiyonu: Deri şarbonu olgu sunumu (poster)
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
25 – 28 Mayıs 2006 Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 179 – 180

E90. Dayıcıoğlu, D., Türkaslan, T., Özsoy, Z.,
Pediatrik aksiler yanık kontraktürlerinde skapüler ada flepleri (poster)
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
25 – 28 Mayıs 2006 Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 199 – 202

E91. Dayıcıoğlu, D., Genç, B.,Gözü, A., Özsoy, Z.,
Multipl dorsal web kontraktürleri için bilateral dijital flepler (poster)
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
25 – 28 Mayıs 2006 Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 203 – 204

E92. Türkaslan, T., Özyiğit, T., Akkuş, Ali., Özsoy, Z.,
Komplike bir el amputasyonunun somuçları (poster)
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
25 – 28 Mayıs 2006 Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 2099

E93. Türkaslan, T., Özyiğit, T., Yoğun, N., Özsoy, Z.,
Median sinir motordalında bası yapan fibrolipom olgusu (poster)
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
25 – 28 Mayıs 2006 Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 253 – 254

E94. Türkaslan T., Turan A., Dayıcıoğlu D., Özsoy Z.,
Bilateral dudak yarıklarının tedavisinde ‘Mulliken Yöntemi’ ve
deneyimlerimiz
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa :18-19

E95. Türkaslan T., Özcan H., Özyiğit T., Dayıcıoğlu D., Özsoy Z.,
Geç dönem yarık dudak burunun tek aşamalı tedavisi
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 21

E96. Gözü A., .Haspolat Y., Demirkesen C., Minareci Ö., Özsoy Z.,
Üst ekstremitenin ağır damarsal malformasyonlarında deneyimlerimiz
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 29

E97. Türkaslan T., İşler C., Dayıcıoğlu D., Özsoy Z.,
Alt dudak kayıplarında farklı bir yaklaşım:fonksiyonel katlı onarım
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 34

E98. Türkaslan T., Turan A., Dayıcıoğlu D., Özyiğit T., Özsoy Z.,
Memede şekil bozukluğu yapan ön aksiller kıvrım yanık kontraktürleri
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 49

E99. Özyiğit T., Türkaslan T., Özsoy Z., Ertuğrul Ö., Çevikbaş U.,
Karvedilolun,rat epigastrik ada flebi modelinde iskemi-reperfüzyon hasarına
karşı koruyucu etkileri
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 57-58

E100. Gözü A., Dayıcıoğlu D., Akpınar C., Özsoy Z.,
Yüzün ağır kontur deformitelerinde serbest flep deneyimlerimiz
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 77-788

E101. Özcan H., Türkaslan T., Genç B., Özsoy Z., Dayıcıoğlu D.,
Boyun kontraktürlerinin bilobe omuz boyun flebi ile rekonstrüksiyonu
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 78

E102. Türkaslan T., Yoğun N., Öztürkmen C., Solakoğlu S., Çimşit M., Özsoy Z.,
Ratlarda yanık staz alanına hiperbarik oksijen tedavisinin etkisi
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 104-105

E103. Türkaslan T., Turan A., İşler C.,Gayretli Ö.,Şahinoğlu K., Özsoy Z.,
Gluteal kıvrım anatomisi ve flep uygulamaları
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 121

E104. Özyiğit T., Türkaslan T., Akkuş A., Özsoy Z.,Yangın Z., Arıcı H., Çevikbaş U.,
N-asetil sistein ve vitamin e’nin el cerrahisi olgularında kol turnikesine bağlı
oluşan iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesindeki etkisi
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 147

E105. Özyiğit T.,Gözü A.,Özcan H., Türkaslan T., Özsoy Z., Yoğun N.,
Primer çene kist ve tümörleri
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 162

E106. Özyiğit T., Türkaslan T., Gözü A., Özcan H.,Yoğun N., Özsoy Z., Özdemir A.,
Dudak/Damak yarıklarındaki deneyimlerimiz
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 178-179

E107. Türkaslan T., Özyiğit T., Akpınar C., Özsoy Z.,
Erişkin yaşta damak yarığının primer onarımı:üç olgu sunumu
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 185-1866

E108. Türkaslan T., Dayıcıoğlu D., Yoğun N., Özsoy Z.,
Tek taraflı tam olmayan dudak yarıklarında ‘nasal sill augmentasyonu’
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 187

E109. Özcan H., Genç B.,Özsoy Z., Dayıcıoğlu D., Özyiğit T.,
Tek taraflı dudak yarığı burun deformitesinin dudak ile birlikte erken onarımı
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 190

E110. Özyiğit T., Eryılmaz R., Şahin M., Türkaslan T., Özsoy Z.,
Dev kist dermoid sakral olgularında fasyokutan gluteus flebi ile onarım
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 253

E111. Gözü A., Haspolat Y., Özsoy Z.,
İleri yaş olgularda serbest doku aktarımları
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 255-256

E112. Türkaslan T.,Özyiğit T.,Yoğun N., Özsoy Z.,
Bilateral uyluk flebi ile iki-aşamalı skrotum onarımı
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 260

E113. Gözü A., Özsoy Z.,
Paraplejik olguda pubik bası yarası:oldukça nadir bir yerleşim
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 268

E114. Özsoy Z., Akpınar C., Dayıcıoğlu., Gözü A.,
Kutis Laksa ve blefaroplasti
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 276

E115. Özcan H., Genç B., Özsoy Z., Dayıcıoğlu D., Özyiğit T.,
Genç gigantomastik hastalarda pediküllü onarım yöntemleriyle karşılaşılan sorunlar
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 287

E116. Özyiğit T., Gözü A., Özsoy Z., Akpınar C.,
Deri kanserleri-coğrafi dağılımı ve diyabet ilişkisi
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 290

E117. Özyiğit T., Türkaslan T., Gözü A., Özcan H., Özsoy Z., Yoğun N.,
Bası yaralarındaki deneyimlerimiz
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 307-308

E118. Bakı B., Akpınar C., Özsoy Z.,
Vaginal agenezi hastalarında psikolojik durum ve hemşirelik bakımı
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 325

E119. Türkaslan T., Özyiğit T., Yoğun N., Gözü A., Özcan H., Özsoy Z.,
Bası yaralarındaki deneyimlerimiz ve geç sonuçlar
1. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Yara Bakımı Kongresi
15-18 Kasım 2006 Silence Beach Resort Hotel Side Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 68

E120. Türkaslan T., Turan A., İşler C.,Gayretli Ö., Şahinoğlu K., Özsoy Z.,
Gluteal kıvrım anatomisi ve flep uygulamaları
1. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Yara Bakımı Kongresi
15-18 Kasım 2006 Silence Beach Resort Hotel Side Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 71

E121. Türkaslan T., Dayıcıoğlu D., Özyiğit T., İşler C., Özsoy Z.,
Bası yaralarına yeni bir yaklaşım deepitelize Cep (pouche) flep ile onarım
1. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Yara Bakımı Kongresi
15-18 Kasım 2006 Silence Beach Resort Hotel Side Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 75-76

E122. Türkaslan T., Yoğun N., Öztürkmen C., Solakoğlu S., Çimşit M., Özsoy Z.,
Ratlarda yanık staz alanına hiperbarik oksijen tedavisinin etkisi
1.Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Yara Bakımı Kongresi
15-18 Kasım 2006 Silence Beach Resort Hotel Side Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 81-822

E123. Yoğun, F N., Gözü, A., Özdemir A., Türkaslan T., Dayıcıoğlu D., Özsoy Z.,
Maksillofasiyal fraktürlerde deneyimlerimiz
VI Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 2007 Sueno Hotels Beach Side Sorgun Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 100

E124. Yoğun, F N., Gözü, A., Özdemir, A., Türkaslan, T., Dayıcıoğlu, D., Özsoy, Z.,
Alt ekstremite yaralanmalarında deneyimlerimiz
VI Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
4-8 Eylül 2007 Sueno Hotels Beach Side Sorgun Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 101

E125. Gözü, A., Akkuş, A., Seyithanoğlu, H., Özsoy, Z.,
Kompleks orta-alt sırt orta hat yaralarının onarımında yeni seçenek: Dorsal arter
perforatör flebi
XXIX. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
17 – 20 Ekim 2007 Eskişehir
Kongre Kitabı Sayfa : 48

E126. Özdemir, A., Gözü, A., Yoğun , F N., Dayıcıoğlu, D., Türkaslan, T., Özsoy, Z.,
Alt ekstremite yaralanmalarında deneyimlerimiz (poster)
XXIX. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
17 – 20 Ekim 2007 Eskişehir
Kongre Kitabı Sayfa : 133 – 134

E127. Yoğun , F N., Gözü, A., Özdemir, A., Dayıcıoğlu, D., Türkaslan, T., Özsoy, Z.,
Yüz kırıklarında deneyimlerimiz (poster)
XXIX. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
17 – 20 Ekim 2007 Eskişehir
Kongre Kitabı Sayfa : 165

E128. Gözü, A., Akpınar, C., Haspolat, Y., Özsoy, Z.,
Çocukluk çağının saldırgan baş-boyun tümörü: İnfantil fibromatozis (Olgu
sunumu) (poster)
XXIX. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
17 – 20 Ekim 2007 Eskişehir
Kongre Kitabı Sayfa : 235 – 236

E129. Yoğun , F N., Özdemir, A., Gözü, A., Özsoy, Z.,
Yüzde nadir bir damarsal lezyon: Eozinofilili anjiolenfoid hiperplazi (poster)
XXIX. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
17 – 20 Ekim 2007 Eskişehir
Kongre Kitabı Sayfa : 237

E130. Özdemir, A., Gözü, A., Türkaslan, T., Yoğun , F N., Akkuş, A M., Özsoy, Z.,
0-6 yaş grubu el yaralanmaları
11. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
16-19 Mayıs 2008 Sheraton Otel Çeşme İzmir
Bildiri Özet Kitabı Sayfa : 65

E131. Özsoy Z., Türkaslan T., Yoğun N.,
Yüz germe etkisinin arttırılamasında yüz 1/3 alt bölgesinde subperiostal
disseksiyonun kullanımı
Estetik Plastik Cerrahi Derneği12. Ulusal Kongre ve Vücut Şekillendirme
Cerrahisi Kursu
15 – 18 Haziran 2008 Polat Renaissance Otel İstanbul
Özet Kitabı Sayfa : 76

E132. Türkaslan T. , Akkuş A.M. , Özdemir A. , Yoğun F.N. , Baygöl E.G. , Özpür M.A.
Özsoy Z.,
Büyük Terör Yaralanmalarında Plastik Cerrahinin Rolü
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim
2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:86

E133. Özdemir A. , Gözü A. , Türkaslan T. , Yoğun F.N. , Akkuş A.M. , Akpınar A.C. ,
Özsoy Z.,
0-6 Yaş Grubu El Yaralanmaları
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:171

E134. Özyiğit M.T. , Gözü A. ,Yoğun F.N. , Özdemir A. , Özsoy Z.,
Hayvanlara ilaç uygulamada Güvenilir Bir Yöntem:pedikül İçine enjeksiyon(E-bildiri )
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:374

E135. Özyiğit M.T. , Türkaslan T. , Akkuş A.M. , Akpınar A.C. , Özsoy Z.,
Ratlarda Gastrointestinal Sistem Yoluyla İlaç uygulamada Güvenilir Bir Yöntem(E-
bildiri )
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:375

E136. Özyiğit M.T. , Gözü A., Mete Ö. , Uysal M. , Özsoy Z.,
Amifostinin iskemi reperfüzyon Hasarına Olan Etkisinin Sıçan Epigastrik Ada flebi
Modelinde Araştırılması (E-bildiri )
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:377

E137. Gözü A. , Özdemir A. , Özsoy Z.,
Orta Yüz Onarımında Servikofasiyal V-Y İlerletme Flebi(E-bildiri )
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:403

E138. Gözü A. , Baş S. , Yoğun F.N. , Özsoy Z.,
İntrakranyal Uzanımlı Saçlı Deri Tümörleri(E-bildiri )
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:465

E139. Türkaslan T., Özdemir A. , Yoğun F.N. , Özsoy Z.,
Bir Erkek Olguda İhmal Edilmiş Meme Karsinomu: Bir Olgu Sunumu (poster)
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:553

E140. Türkaslan T., Özdemir A. , Yoğun F.N., Özsoy Z.,
Yele boyun görünümüne yol açan nadir bir olgu: Noonan Sendromu(poster)
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:554

E141. Gözü A. , Özdemir A., Nesimi Büyükbabani, Özsoy Z.,
Skalpte Malign Proliferatif Trikilemmal Tümör(poster)
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:555

E142. Türkaslan T. , Yoğun F.N. , Özdemir A., Özsoy Z.,
Kulak Arkasında Tek Taraflı Dev Keloid Olgusu(poster)
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:567

E143. Gözü A. , Özdemir A. , Özsoy Z.,
Juvenil Jigantomasti(poster)
30.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008,
Antalya, Özet Kitabı Sayfa:604

E144. Özsoy Z.,
Botoks uygulamaları (Panel)
Plastik Cerrahide Yenilikler
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 13.01.2009 İstanbul

E145. Gözü A. , Özsoy Z.,
Çocuklarda Serbest Deri Flepleriyle Alt Ekstremite Onarımı
31. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Hilton Hotel Adana 17-21 Ekim 2009
Özet Kitabı Sayfa: 48

E146. Gözü A. , Özsoy Z.,
Würinger’in Santral Pedikül Tekniğine Getirdiği Yorum ile Meme Küçültme
Deneyimimiz
31. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Hilton Hotel Adana 17-21 Ekim 2009
Özet Kitabı Sayfa: 66

E147. Özsoy Z., Türkaslan T.,Gözü A.,Akpınar C.,
Gömülü Meme Başının Tedavisinde Perareolar Flep ve Kese Ağzı Sutur Yönteminin
Kombinasyonu (poster)
31. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Hilton Hotel Adana 17-21 Ekim 2009
Özet Kitabı Sayfa: 127

E148. Yoğun F.N., Duygu Ç., Türkaslan T., Akpınar C., Özsoy Z.,
Parmakta Kompartman Sendromuna neden Olan İlginç Bir Yaralanma (poster)
31. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Hilton Hotel Adana 17-21 Ekim 2009
Özet Kitabı Sayfa: 170-171

E149. Özdemir A.,Gözü A., Akkuş A.M., Akpınar C., Yoğun F.N., Baygöl E.G., Özsoy Z.,
Ezici El Yaralanmalarında Nadir Bir Etken:
Kuş Gözü Makinası İle Yaralanmalar (poster)
31. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Hilton Hotel Adana 17-21 Ekim 2009
Özet Kitabı Sayfa: 184

E150. Özcan R.H., Bağdatlı D., Topkara A., Kara İ.G., Özsoy Z.,
Sorunlu Alt Ekstremite Onarımında Serbest Serratus Anterior Kas Flebi (poster)
31. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Hilton Hotel Adana 17-21 Ekim 2009
Özet Kitabı Sayfa: 191

E151. Gözü A. Yangın Z., Kutlu H., Kalko Y., Özdemir A., Özsoy Z.,
İlginç Bir Alt Ekstremite Yaralanması (poster)
31. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Hilton Hotel Adana 17-21 Ekim 2009
Özet Kitabı Sayfa: 206

E152. Özdemir A., Türkaslan T., Yoğun F.N., Özpür M.A., Özsoy Z.,
Yarık Dudak Damakta Frklı Bir Sınıflandırma Yöntemi (poster)
31. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Hilton Hotel Adana 17-21 Ekim 2009
Özet Kitabı Sayfa: 210-211

E153. Duygu Ç., Akpınar C.,Özdemir H., Özsoy Z.,
Standar Dışı Madde Kullanımının Oluşturduğu Komplikasyon:
Yanakta Derin İnfiltrasyona Neden Olan Yabancı Cisim Batması (poster)
31. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Hilton Hotel Adana 17-21 Ekim 2009
Özet Kitabı Sayfa: 298

E154. Özsoy Z., Gözü A., Yoğun F.N., Özpur A.,
Karpal tünel sendromunda deneyimlerimiz
12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
Antalya 19-22 Mayıs 2010
Özet Kitabı Sayfa: 81

E155. Yoğun F.N., Gözü A., Baygöl Gönenç., Özsoy Z.,
Delgeç makinasıyla ilginç bir el yaralanması (poster)
12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
Antalya 19-22 Mayıs 2010
Özet Kitabı Sayfa: 124

E156. Özsoy Z., Yoğun F., N,Yıldız K., Duygu Ç.,
Karpal tünel sendromunda cerrahi tedavi tekniğinin
etkinliğinin değerlendirilmesinde Boston skalasının yeri
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
E018

E157. Yıldız K., Baygöl E., Özpur A., Özsoy Z.,
Çoklu teknik kombinasyonu ile kompleks nazal
defektin rekonstrüksiyonu
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
E043

E158. Akpınar C., Gözü A., Duygu Ç., Özsoy Z.,
Burun ucu ve burun kanadı defektlerinin glabellar ada
flebi ile tek aşamalı rekonstrüksiyonu
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
E047

E159. Özpur A., Gözü A., Baygöl G., Yoğun N., Somay A., Özsoy Z.,
Sıçanın sırt orta hat kranial yarısında yer alan damarsal yapının
özgün McFarlane flep dolaşımına olan etkisi
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
E053

E160. Yogun N., Gözü A., Özdemir A., Duygu Ç., Özsoy Z.,Uslu Ünal.,
Bir opioid türevi olan fentanilin flep yaşayabilirliğine etkisi
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
E072

E161. Duygu Ç., Türkaslan T., Özdemir A., Akpınar C., Özsoy Z.,
Ayak dorsumunda lineer epidermal nevüsün yarattığı fonksiyon
kaybı ve estetik sorunlar (poster)
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
P023

E162. Duygu Ç., Türkaslan T., Akpınar C., Baygöl G., Özsoy Z.,
Kol hareketlerini etkileyen dev lipomlar (poster)
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
P052

E163. Özsoy Z., Yıldız K.,
Median sinir çift tenar dal anomalisi (poster)
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
P060

E164. Baygöl G., Akkuş A., Özpur A., Türkaslan T., Özsoy Z.,
Elde mazot enjeksiyonu sonrası kompatman sendromu (poster)
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
P061

E165. Duygu Ç., Türkaslan T., Akkuş A., Özdemir A., Özsoy Z.,
Ciddi yaralanmalara neden olabilen hayvan yaralanmalarına
örnek bir vaka:eşek ısırması (poster)
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
P101

E166. Duygu Ç., Özdemir A., Türkaslan T., Yogun N., Özpur A., Özsoy Z.,
Belirgin ptozise neden olan üst göz kapağının dev keratinöz kisti (poster)
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
P102

E167. Duygu Ç., Yogun N., Türkaslan T., Akpınar C., Akkuş A., Özsoy Z.,
35 yıl sonra fark edilen yüzde sarsıntı sonrası yabancı cisim (poster)
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
P119

E168. Yogun N., Türkaslan T., Akkuş A., Baygöl G., Özsoy Z., Tuncel E.,
Ameliyat öncesi anterolateral uyluk flebi için subkutan yağ
dokunun kalınlığının değerlendirilmesinde kullanılan pinç testi
güvenilir midir?
32. Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
Trabzon 15-19 Eylül 2010
S17

* : Bildiri özet kitabı basılmamıştır